Publikováno 27.1.2017

Vylepšeme společně naše městské prostředí

Z Vašich podnětů i z debat odborníků vyplynula potřeba dát vylepšit městské prostředí. Proto se zastupitelé rozhodli vyčlenit pět milionů korun na revitalizaci veřejného prostoru v tomto roce.

Program je zaměřen na podporu projektů, které povedou ke zkvalitnění zanedbaných veřejných prostranství, jež se stanou kulturním a příjemným místem pro setkávání obyvatel a návštěvníků Ostravy a přispějí ke zlepšení sounáležitosti i image města. Aby Ostrava byla příjemné místo pro náš život.

Podporované projekty budou rozděleny do dvou kategorií. První budou tvořit projekty malého rozsahu s finanční podporou do 100 000 Kč, druhou projekty s podporou do 1 mil. Kč. Projekty musí být v souladu s územním plánem, strategickými dokumenty a investičními záměry města. Žádosti můžete podávat od 1. března do 1. května 2017, rozhodnutí o poskytnutí dotace bude vydáno 30. června 2017. Máte nápad? Zapojte se!

Naplňujeme tak strategický cíl „Kultivovat prostředí pro život všech generací!“ Další informace na WEBU MĚSTA OSTRAVA.

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram