Seznam projektů

PROPOJIT MĚSTO UVNITŘ I SE SVĚTEM

Dopravní obslužnost ZOO
„In Focus“ – regionální talent management
Koncertní sál a rekonstrukce Domu kultury města Ostravy
Areál Zoo – energie
Dokončená prodloužená Rudná
Lanovka (Dolní oblast – ZOO)
Revize statutu města
MSK – Komunikace – Severní spoj
Prodloužená Porážkova IV.
Ostravské muzeum MHD

OŽIVIT HISTORICKÉ CENTRUM MĚSTA

Úpravy Černé louky
Lauby Pivovarská – Muzejní
Proměna nám. Msgre. Šrámka
Revitalizace veřejného prostoru ulice Umělecké
Revitalizace historické budovy jatek

BÝT CENTREM PRVOTŘÍDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Bazaly – tréninkové centrum pro mládež
Fakulta umění a fakulta tělesné výchovy v centru města
Moravskoslezská vědecká knihovna
Program na podporu vzdělávání a talent managementu v oblasti technických a přírodních věd

ZLEPŠIT PROSTŘEDÍ PRO ROZVOJ PODNIKÁNÍ

Zkvalitnění podmínek pro rozvoj strategických studijních programů FS a FMMI VŠB-TUO
Centrum kompetencí pro smart řešení
Moravskoslezské inovační centrum. Rozvoj VTPO
Řemeslný inkubátor
Rozvojová zóna Hrušov

PODPOROVAT KOMUNITNÍ ŽIVOT A ZAPOJIT OBČANY DO ŘÍZENÍ MĚSTA

Participativní rozpočty městských obvodů
FajnOVA
Fajnovy prostor

KULTIVOVAT PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT VŠECH GENERACÍ

Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA)
Transformace pobytových služeb Čtyřlístek
Sportovní areál Poruba (bývalý VOKD)
Revitalizace veřejného prostoru DUHA
Do křoví už nemusíš
Anglický park
Využití řek Ostravice, Odry a Opavy pro sportovní plavbu
Terminál Hulváky II. etapa
Parkovací dům u Městské nemocnice Ostrava
Sportovní areál U Cementárny II.
Ostravou na alternativní pohon
Komplexní rekonstrukce Divadla Jiřího Myrona
Bikesharing Ostrava
Vila Na Zapadlém
Rekonstrukce a modernizace Městské nemocnice Ostrava
Domov pro seniory Hulváky
Refill

PŘIBLÍŽIT MĚSTO PŘÍRODĚ

Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu
Cyklotrasa M přes Svinovské mosty
Revitalizace Pustkoveckého údolí
Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic
Ostrava, kandidát na titul „European Green Capital 2020“
Nápravná opatření – laguny Ostramo
Kotlíkové dotace – grantové schéma
Revitalizace nábřeží řeky Ostravice
Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce
Cyklotrasa Y – Průmyslová, Baarova

OSTATNÍ PROJEKTY

Projekty, které nejsou zahrnuty v akčním plánu fajnOVA.

Ostravská stavba roku
Park za biskupstvím (Farská zahrada)
Ozelenění Sokolské třídy
Květinové záhony v osmi městských obvodech
Cingrův sad
Park u Boříka v Nové Vsi
Smetanův sad v Mariánských Horách
Park u Zámku Zábřeh
Parková úprava na Prokešově náměstí
Běžecký okruh u hvězdárny
Zpřístupnění Odry a Olše
Fajna rodina – rodinná politika města Ostravy
Hasičská zbrojnice Pustkovec
Městečko bezpečí
Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava – Michálkovice
Bytový dům Kostelní-Biskupská
Územní studie č. 1/2017
Územní studie č.02/2015/Z1/SV

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Linkedin