Seznam projektů

PROPOJIT MĚSTO UVNITŘ I SE SVĚTEM

Dopravní obslužnost ZOO
„In Focus“ – regionální talent management
Koncertní sál a rekonstrukce Domu kultury města Ostravy
Areál Zoo – energie
Dokončená prodloužená Rudná
Lanovka (Dolní oblast – ZOO)
Revize statutu města
MSK – Komunikace – Severní spoj
Prodloužená Porážkova IV.
Ostravské muzeum MHD

OŽIVIT HISTORICKÉ CENTRUM MĚSTA

Úpravy Černé louky
Lauby Pivovarská – Muzejní
Proměna nám. Msgre. Šrámka
Revitalizace veřejného prostoru ulice Umělecké
Revitalizace historické budovy jatek

BÝT CENTREM PRVOTŘÍDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Bazaly – tréninkové centrum pro mládež
Fakulta umění a fakulta tělesné výchovy v centru města
Moravskoslezská vědecká knihovna
Program na podporu vzdělávání a talent managementu v oblasti technických a přírodních věd

ZLEPŠIT PROSTŘEDÍ PRO ROZVOJ PODNIKÁNÍ

Zkvalitnění podmínek pro rozvoj strategických studijních programů FS a FMMI VŠB-TUO
Centrum kompetencí pro smart řešení
Moravskoslezské inovační centrum. Rozvoj VTPO
Řemeslný inkubátor
Rozvojová zóna Hrušov

PODPOROVAT KOMUNITNÍ ŽIVOT A ZAPOJIT OBČANY DO ŘÍZENÍ MĚSTA

Participativní rozpočty městských obvodů
FajnOVA
Dotační program na revitalizaci veřejného prostoru na území statutárního města Ostravy

KULTIVOVAT PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT VŠECH GENERACÍ

Transformace pobytových služeb Čtyřlístek
Sportovní areál Poruba (bývalý VOKD)
Revitalizace veřejného prostoru DUHA
Do křoví už nemusíš
Anglický park
Využití řek Ostravice, Odry a Opavy pro sportovní plavbu
Terminál Hulváky II. etapa
Parkovací dům u Městské nemocnice Ostrava
Sportovní areál U Cementárny II.
Ostravou na alternativní pohon
Komplexní rekonstrukce Divadla Jiřího Myrona
Bikesharing Ostrava
Vila Na Zapadlém
Rekonstrukce a modernizace Městské nemocnice Ostrava
Domov pro seniory Hulváky
Refill

PŘIBLÍŽIT MĚSTO PŘÍRODĚ

Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu
Cyklotrasa M přes Svinovské mosty
Revitalizace Pustkoveckého údolí
Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic
Ostrava, kandidát na titul „European Green Capital 2020“
Nápravná opatření – laguny Ostramo
Kotlíkové dotace – grantové schéma
Revitalizace nábřeží řeky Ostravice
Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce
Cyklotrasa Y – Průmyslová, Baarova

OSTATNÍ PROJEKTY

Projekty, které nejsou zahrnuty v akčním plánu fajnOVA.

Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava – Michálkovice
Bytový dům Kostelní-Biskupská
Územní studie č. 1/2017
Územní studie č.02/2015/Z1/SV
Zpřístupnění Odry a Olše

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Linkedin