REALIZOVANÉ PROJEKTY 2017/2018

Oprava cenných soch v sadu Milady Horákové

Posezení pod kaštanem

Přírodní park Hrabová – www.hrabovjanka.cz

Památník Karla Kryla

Sochařská kašna na Dole Hlubina

Dětské pískoviště jako významný komunitní prvek

Revitalizace veřejného prostoru sokolovny Ostrava-Proskovice

Revitalizace univerzitního předprostoru Chittussiho ulice

Komunitní zahrada

 

Oprava cenných soch v sadu Milady Horákové

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Linkedin