Publikováno 5.2.2018

Víceúčelové hřiště Sirotčí

Jedná se o výstavbu nového víceúčelového hřiště, které slouží pro širší sportovní vyžití (volejbal, basketbal, fotbal, stolní tenis, apod.) v lokalitě ohrožené sociálním vyloučením na ul. Sirotčí. Součástí hřiště je i odpočinkový kout s lavičkami. Plocha víceúčelového hřiště je osvětlena a kolem areálu je vybudováno oplocení.

Víceúčelové hřiště Sirotčí
Celkové náklady 2,99 mil Kč (stavební náklady)
Výše dotace Max. 1 mil Kč
Poskytovatel dotace Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Prioritní osa: Národní podpora územního rozvoje, Oblast podpory: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
Dodavatel/Zhotovitel Není ještě znám (VZ probíhá)
Termín realizace/ukončení 03/2015-06/2015
Nositel projektu Statutární město Ostrava, magistrát
Registrační číslo CZ.1.06/5.2.00/07.09660

FOTOGALERIE

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Linkedin