Publikováno 18.6.2018

Transformace pobytových služeb Čtyřlístek

2016
Příprava
2018
Soutěž
2018
Projektujeme
»
2021
Realizace

Pro klienty v Domovech Barevný svět (82 klientů), v Domově na Liščině (54 klientů) a v Domově Jandova (23 klientů) bude ve dvou etapách postaveno a zrekonstruováno 13 domů, ve kterých bude poskytována sociální služba domov pro osoby se zdravotním postižením.

„Hlavním cílem transformace pobytových služeb je změna současného způsobu života lidí s mentálním postižením, které je často kombinováno se zdravotním handicapem. Pracujeme na tom, aby bydleli v běžném prostředí, tak jako ostatní. Chceme jim vytvořit takové podmínky, aby měli podle svých schopností možnost volit a kontrolovat svůj vlastní život,“ řekl náměstek primátora Michal Mariánek.

Dvě etapy, v rámci kterých bude postaveno a rekonstruováno celkem 13 objektů pro celkem 159 klientů organizace Čtyřlístek, bude dokončeno v roce 2021.

Organizace Čtyřlístek poskytuje pobytovou i ambulantní službu třem stovkám klientů se zdravotním postižením. Čtyřlístek poskytuje pobytové služby ve čtyřech domovech pro osoby se zdravotním postižením (Domov Barevný svět, Domov Třebovice, Domov na Liščině, Domov Jandova), v jednom domově se zvláštním režimem (Domov Hladnovská) a čtyřech chráněných bydleních (Třebovice, Martinov, Thomayerova, Bronzová).

Celkové náklady pro obě etapy jsou odhadovány na 270 milionů korun, z toho spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) bude činit více než 230 milionů korun. Rozdíl mezi skutečnými náklady a dotací bude zaplacen z rozpočtu města.

1. ETAPA

První etapa projektu zahrnuje výstavbu pěti nových domů pro 60 klientů, kteří se přestěhují z domovů Barevný svět a Na Liščině. Každá stavba bude tvořena 2 domácnostmi pro celkem 12 klientů, v každé domácnosti jich bude žít šest.

Pro 24 klientů Domova Barevný svět budou vybudovány dvě novostavby v městském obvodě Nová Bělá a Ostrava-Jih v části Výškovice. Projekt „Transformace Domova Barevný svět“ byl podpořen dotací z rozpočtu IROP ve výši 35,3 milionu korun. Celkové náklady projektu se předpokládají ve výši 41 milionu korun.

Pro 36 klientů Domova na Liščině budou vybudovány tři novostavby v městských obvodech Petřkovice a Slezská Ostrava v části Hrušov. Projekt „Transformace Domova na Liščině“ byl podpořen dotací z rozpočtu IROP ve výši 49,4 milionu korun. Celkové náklady jsou rozpočtovány ve výši 56 milionu korun.

Zahájení stavebních prací je plánováno v září. Následovat bude veřejná zakázka na dodávku nábytku, vč. mobiliáře. Do pěti nových domů se klienti podle předpokladů přestěhují na přelomu 2. a 3. čtvrtletí 2019.

Klienti, kteří se přestěhují v první etapě, mají lehčí tělesné postižení než ti, kteří získají nové bydlení ve druhé etapě. Domy z ní budou vybaveny např. speciálním kolejnicovým systémem pro ulehčení polohování klienta.

Přehled 1. etapa


Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Linkedin