Publikováno 18.6.2018

Transformace pobytových služeb Čtyřlístek

2016
Příprava
2018
Soutěž
2018
Projektujeme
»
2021
Realizace

Pro klienty v Domovech Barevný svět (82 klientů), v Domově na Liščině (54 klientů) a v Domově Jandova (23 klientů) bude ve dvou etapách postaveno a zrekonstruováno 13 domů, ve kterých bude poskytována sociální služba domov pro osoby se zdravotním postižením.

„Hlavním cílem transformace pobytových služeb je změna současného způsobu života lidí s mentálním postižením, které je často kombinováno se zdravotním handicapem. Pracujeme na tom, aby bydleli v běžném prostředí, tak jako ostatní. Chceme jim vytvořit takové podmínky, aby měli podle svých schopností možnost volit a kontrolovat svůj vlastní život,“ řekl náměstek primátora Michal Mariánek.

Dvě etapy, v rámci kterých bude postaveno a rekonstruováno celkem 13 objektů pro celkem 159 klientů organizace Čtyřlístek, bude dokončeno v roce 2021.

Organizace Čtyřlístek poskytuje pobytovou i ambulantní službu třem stovkám klientů se zdravotním postižením. Čtyřlístek poskytuje pobytové služby ve čtyřech domovech pro osoby se zdravotním postižením (Domov Barevný svět, Domov Třebovice, Domov na Liščině, Domov Jandova), v jednom domově se zvláštním režimem (Domov Hladnovská) a čtyřech chráněných bydleních (Třebovice, Martinov, Thomayerova, Bronzová).

Celkové náklady pro obě etapy jsou odhadovány na 270 milionů korun, z toho spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) bude činit více než 230 milionů korun. Rozdíl mezi skutečnými náklady a dotací bude zaplacen z rozpočtu města.

1. ETAPA

První etapa projektu zahrnuje výstavbu pěti nových domů pro 60 klientů, kteří se přestěhují z domovů Barevný svět a Na Liščině. Každá stavba bude tvořena 2 domácnostmi pro celkem 12 klientů, v každé domácnosti jich bude žít šest.

Pro 24 klientů Domova Barevný svět budou vybudovány dvě novostavby v městském obvodě Nová Bělá a Ostrava-Jih v části Výškovice. Projekt „Transformace Domova Barevný svět“ byl podpořen dotací z rozpočtu IROP ve výši 35,3 milionu korun. Celkové náklady projektu se předpokládají ve výši 41 milionu korun.

Pro 36 klientů Domova na Liščině budou vybudovány tři novostavby v městských obvodech Petřkovice a Slezská Ostrava v části Hrušov. Projekt „Transformace Domova na Liščině“ byl podpořen dotací z rozpočtu IROP ve výši 49,4 milionu korun. Celkové náklady jsou rozpočtovány ve výši 56 milionu korun.

Zahájení stavebních prací je plánováno na letní měsíce. Následovat bude veřejná zakázka na dodávku nábytku, vč. mobiliáře. Do pěti nových domů se klienti podle předpokladů přestěhují na přelomu 2. a 3. čtvrtletí 2019.

Klienti, kteří se přestěhují v první etapě, mají lehčí tělesné postižení než ti, kteří získají nové bydlení ve druhé etapě. Domy z ní budou vybaveny např. speciálním kolejnicovým systémem pro ulehčení polohování klienta.

Přehled 1. etapa


Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Linkedin