Publikováno 11.6.2018

Sportovní areál Poruba (bývalý VOKD)

2017
Příprava
»
2019
Soutěž
2018
Projektujeme
2019
Realizace

Modernizace sportovního areálu Poruba

Celý komplex zahrnuje travnaté hřiště na kopanou, volejbalové kurty, škvárové hřiště na kopanou, asfaltová hřiště na házenou, atletický ovál, sektory pro atletiku a tenisový areál s kurty včetně cvičné stěny. Naproti hlavnímu vchodu do sportovního areálu na ulici Skautská se nachází také budova kuželny.

Modernizace areálu bude zahrnovat:

 • demolice stávající správní budovy, vybudování nového vstupu se šatnami a zázemím pro sportovce
 • správní budova – rekonstrukce stávající budovy, doplnění o tenisové šatny, zázemí pro správce areálu, apod.
 • betonové tribuny – demolice a zatravnění části stávajících tribun, vybudování tribuny pouze na 1 straně, cca 1 400 míst pro diváky
 • atletický ovál vč. navýšení počtu drah (100m 8 drah, zbytek 6 drah) a sektorů pro technické disciplíny
 • revitalizace stávajícího travnatého hřiště
 • vybudování nové travnaté plochy – tréninkového hřiště
 • vybudování multifunkčního hřiště pro různé sporty, velikost cca 20x40m, využití pro sportovní kluby, veřejnost, TV základních škol v okolí, apod.
 • vybudování restaurace se zahrádkou a dětským hřištěm
 • vybudování workoutového hřiště
 • vybudování zázemí pro sportovní potřeby – rekonstrukce stávajících budov
 • revitalizace vnitřních komunikací a chodníků

Rekonstrukce je rozdělena do dvou etap.

 1. etapa – vybudování umělého travnatého hřiště na bývalém škvárovém hřišti – kopaná, americký fotbal. Se zahájením prací se počítá v roce 2019.
 2. etapa – komplexní rekonstrukce zbývajících části areálu

V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace, kterou zpracovává Chválek Atelier, následně bude možné zadat výběrové řízení na dodavatele. Sportovní areál je v majetku Statutárního města Ostrava, SAREZA ho provozuje na základě nájemní smlouvy z roku 2002.


Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Linkedin