Publikováno 12.4.2017

Lauby Pivovarská – Muzejní

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Nový bytový dům Lauby (zástavba proluky)

Architektonickou studii pro budoucí využití proluky nazvané „Nové Lauby“ (mezi ul. Velkou, Muzejní, Pivovarskou) naleznete na tomto odkazu:
Architektonická studie – Nové Lauby

Předmětem plnění je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele architektonickou studii (dále jen „studie“ nebo „dílo“) pro budoucí využití proluky nazvané „Nové Lauby“, která se nachází v centrální části města Ostravy mezi ul. Velkou, Muzejní, Pivovarskou a ze západní strany navazuje na stávající zástavbu. Podkladem pro vypracování studie jsou „Základní regulační podmínky“, zpracované Útvarem hlavního architekta a stavebního řádu, Magistrátu města Ostravy v srpnu 2016.

Aktuálně probíhá archeologický průzkum.

 


FOTOGALERIE

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Linkedin