Publikováno 8.2.2018

„Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“

Ve Vědecko-technologickém parku města Ostravy byl v roce 2015 dokončen investiční projekt výstavby Multifunkční budovy III a IV. Tyto objekty slouží jako podnikatelské inkubátory pro malé a střední podniky k rozvoji inovativního podnikání. V rámci multifunkční budovy III bylo nově vybudováno 2794,3 m2 využitelných ploch a v rámci multifunkční budovy IV bylo nově vybudováno 2503,5 m2 využitelných ploch.

Projekt byl spolufinancován z prostředků EU 2017 – 2013, Operačního programu Podnikání a inovace, programu Prosperita. Poskytovatelem dotace bylo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).

Multifunkční budovy Trident a Viva složí jako podnikatelské inkubátory pro malé a střední podniky k rozvoji inovativního podnikání. V rámci multifunkční budovy III nově vzniklo 2794,3 m2 využitelných ploch a v rámci multifunkční budovy IV nově vzniklo 2503,5 m2 využitelných ploch.

Další rozšíření kapacity stávajícího VTPO se připravuje do sousedních lokalit. V rámci plánovaného rozšíření byla vytipována jako nejvhodnější oblast plocha v blízkosti stávajícího Vědecko-technologického parku Ostrava a areálu Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Celá plocha má přibližnou velikost 26,5 ha.


„Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“
Celkové náklady 396 mil. Kč BUDOVY Tandem a Piano / 381,6 mil. Kč bez DPH MULTIFUNKČNÍ BUDOVY III. a IV. - Trident a Viva
Výše dotace 185 mil. Kč BUDOVY Tandem a Piano / 281,7 mil. Kč MULTIFUNKČNÍ BUDOVY III. a IV. - Trident a Viva
Poskytovatel dotace podpůrné předstrukturální i strukturální programy EU / Ministerstvo průmyslu a obchodu Prioritní osa Operačního programu podnikání a inovace, Oblast podpory Prosperita
Dodavatel/Zhotovitel --- / Skanska a.s.
Termín realizace/ukončení 2001 infrastruktura 2003 budova PIANO 2006 budova TANDAM / MULTIFUNKČNÍ BUDOVY III. a IV. - Trident a Viva
Nositel projektu Statutární město Ostrava, magistrát
Registrační číslo 5.1 PP04/019
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram