Publikováno 27.2.2019

Energetické úspory LDN Ostrava – Radvanice

Předmětem projektu je zateplení obvodového pláště, výměna oken a dveří, oprava balkónů a rekonstrukce plynové kotelny a navazujícího energetického hospodářství v areálu Léčebny dlouhodobě nemocných.

Cílem projektu je dosáhnout snížení energetické náročnosti předmětného objektu. V důsledku realizace projektu se očekává snížení konečné spotřeby energie o 27,5 %, což činí 2333 GJ/rok.

Projekt je realizován s finanční podporou EU z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí – prioritní osa 5 Energetické úspory  (viz níže podrobné informace).

O Operačním programu Životní prostředí


Energetické úspory LDN Ostrava – Radvanice
Celkové náklady 60 928 tis. Kč vč. DPH
Výše dotace 14 784 tis. Kč vč. DPH
Poskytovatel dotace OPŽP (Operační program Životní prostředí)
Dodavatel/Zhotovitel BYSTROŇ Group a.s., IGB Holding, a.s.
Termín realizace/ukončení 2019
Nositel projektu Statutární město Ostrava, magistrát
Registrační číslo CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0008182
Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Linkedin