Publikováno 7.2.2018

Edukační centrum Fakultní nemocnice

Ve středu 20. ledna Fakultní nemocnice Ostrava slavnostně otevřela své zcela nové moderní edukační centrum.

Edukační centrum je využíváno k výuce studentů Lékařské fakulty Ostravské univerzity i studentů VŠB-TUO a nejen jim také budoucím záchranářům, fyzioterapeutům a rentgenovým laborantům. Edukační centrum je navíc jako jedno z prvních v Evropě vybaveno plně automatizovanou unikátní technikou k přenosům z operačních sálů. Medici tak mohou sledovat společně s přednášejícím nejen aktuálně probíhající operace, ale i se vracet k operacím, které technika zaznamená například v průběhu noci.

Projekt FN Ostrava – Edukační centrum Ostrava – rekonstrukce operačních sálů, výukových místností byl realizován v rámci Operačního programu ROP NUTS II Moravskoslezsko, reg. číslo projektu CZ.1.10/3.1.00/04.01502. Náklady na rekonstrukci operačních sálů a výukových místností i jejich vybavení činí více než 85 milionu korun.

 


Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Linkedin