Publikováno 3.5.2018

Dopravní obslužnost ZOO

Jedná se o využití železniční vlečky dopravce AWT pro přepravu návštěvníků do zoologické zahrady z ostravských vlakových nádraží. Součástí plánu je vybudování nástupišť, pěší komunikace, dalšího vchodu do ZOO a vypravení vlakových spojů z hlavního nádraží nebo Dolní oblasti Vítkovice.

„Víme, že využití železničního vlečkového systému AWT spojujícího  centrum Ostravy se sídelními a průmyslovými oblastmi regionu pro osobní dopravu je technicky i provozně proveditelné.  Dnes se nově opírá i o konkrétní zájem města Ostravy prověřit tuto možnost dopravy osob po železniční vlečce AWT mezi městskými dopravními uzly a lokalitami volnočasových aktivit Ostravanů i návštěvníků města, především ZOO Ostrava, Dolními Vítkovicemi, případně Karolinou či Dolem Michal. Tento zájem je navíc deklarován připraveným memorandem o spolupráci obou partnerů na tomto projektu,“ řekl Bohumil Bonczek, technický ředitel AWT.

Studie proveditelnosti vyřeší úpravy nástupišť i to, zda výhodnější by bylo využít stávající vozy dopravce anebo pořídit moderní soupravy. Trať těsně míjí zoo u spodního parkoviště, takže v tomto místě by vzniklo nástupiště. Návštěvníci by díky tomuto nápadu nemuseli řešit parkování.

Námět na tento projekt poslal občan města.

V této chvíli se vypracovává investiční záměr.

Obrázky z prezentace níže, naznačují možnosti trasy.


Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Linkedin