Publikováno 14.5.2018

Do křoví už nemusíš

2016
Příprava
»
2018
Soutěž
Projektujeme
Realizace

V průběhu roku 2016 byla odborem „Útvar hlavního architekta a stavebního řádu“ vypracována studie „Výběr lokalit pro umístění veřejných WC na území města Ostravy“.
Celkem bylo vytipováno 20 lokalit k umístění veřejných WC, a to formou tzv. mobilních WC nebo rekonstrukcí stávajících objektů, případně výstavbou atypů WC vhodných pro dané místo. V průběhu roku 2017 byly do studie zapracovány připomínky z jednotlivých městských obvodů a ověřovány možnosti napojení na kanalizaci a vodovod.
V průběhu roku 2018 se budou zadávat veřejné zakázky na zpracování investičních záměrů pro 10 lokalit v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, 1 lokalitu v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky a 1 lokalitu v městském obvodu Vítkovice.

 


Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Linkedin