Publikováno 18.4.2017

Bazaly – tréninkové centrum pro mládež

Stadion Bazaly se promění v tréninkové centrum Klubové akademie Ostravy. Hlavní plocha hřiště bude rozšířena a může sloužit ve formě tří příčných tréninkových hřišť nebo jako hřiště standardních rozměrů pro mistrovské zápasy. V místě stávajícího tréninkového hřiště vyroste standardní hřiště s umělou trávou a druhé hřiště s přírodním trávníkem. Počítá se s využitím dalších ploch v areálu pro posilování, nácvik obratnosti, vytrvalostní cvičení atd. Součástí areálu bude také 60metrová krytá běžecká dráha pod nově vybudovanou tribunou. V tribuně vznikne rovněž 10 šaten, posilovna, rehabilitace, zázemí pro lékaře, fyzioterapeuta, trenéry, prostory pro stravování a trávení volného času hráčů, tělocvična s hřištěm pro sálovou kopanou včetně hlediště a technického zázemí.

Primátor Tomáš Macura, hejtman Ivo Vondrák, zástupci Fotbalové asociace ČR, Baníku Ostrava a společnosti Vítkovice Aréna podepsali 19. října memorandum o spolupráci, které povede k vytvoření fotbalové Klubové akademie Ostravy. V memorandu se město zavázalo, že zajistí zpracování projektové dokumentace a dále investiční prostředky v předpokládané výši do 150 milionů korun. Délka realizace je kvalifikovaně odhadnuta na 14 měsíců.

Druhým signatářem memoranda je Moravskoslezský kraj, který poskytne třetinu investičních prostředků na rekonstrukci, maximálně však 70 milionů korun. Zároveň vytvoří podmínky pro školní docházku členů Klubové akademie Ostravy.

Třetí zainteresovanou stranou je Fotbalová asociace České republiky, které z podepsaného memoranda vyplývá povinnost každoročně přispívat na chod fotbalové akademie částkou tři miliony korun. Asociace navíc přispěje k fungování akademie vzdělávacími programy na městské, regionální i meziregionální úrovni a přidá programy na zvýšení zájmu mládeže o pravidelnou sportovní a vzdělávací činnost ve fotbalových oddílech na území Ostravy a poskytne součinnost při podpoře žádostí o poskytnutí finančních prostředků z Ministerstva školství a tělovýchovy České republiky na podporu vybudování této akademie.

Čtvrtým podepisujícím subjektem je FC Baník Ostrava, jehož povinností je zajištění odborné náplně Klubové akademie Ostravy a také ubytování členů akademie. Pátou stranou memoranda je Vítkovice Aréna, která má areál ve svém majetku.


FOTOGALERIE

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Linkedin