Publikováno 4.1.2018

Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu

Změnu klimatu zažíváme v posledních letech čím dál častěji na vlastní kůži. V několika předchozích letech jsme byli svědky rozsáhlých povodní, zažíváme nárůst teplot a delší období horka, v roce 2015 postihlo Českou republiku rekordní sucho. Nejedná se o výjimečné stavy – odborníci předpokládají, že se tyto projevy klimatické změny budou stupňovat.

Město Ostrava se jako jedno z prvních měst v České republice rozhodlo stanovit vlastní adaptační strategii na změny klimatu. Ta byla zpracována v prosinci 2017 a schválena orgány města v červnu letošního roku. Roční proces tvorby strategie zahrnoval analýzu veškerých dostupných dat k dané problematice, k území a k možným dopadům na socio-ekonomickou sféru obecně. Dokument shrnuje vývoj základních klimatických charakteristik a jejich projekci pro město Ostravu do budoucna, analyzuje dopady, rizika a zranitelnost, které z predikovatelných změn klimatu vyplývají. Nejdůležitější částí strategie je její návrhová část, tedy definování vize, cílů, klíčových priorit k řešení, překážek realizovatelnosti a hlavně návrhů opatření a projektů v oblasti infrastruktury, urbanismu, vodního hospodářství a celkově životního prostředí.  Město vyzvalo ke spolupráci kromě odborníků také širokou veřejnost. Ta se zapojila zejména při tvorbě takzvané pocitové mapy horka, ale také přišla s nápady na zlepšení nebo zpříjemnění míst ve městě, která jsou vysokými teplotami zasažena nejvíce. Strategii řeší společnost EKOTOXA s.r.o. ve spolupráci s Ostravskou univerzitou a firmou RADDIT s.r.o.

10. 9. 2018 MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ADAPTACE MĚST NA ZMĚNU KLIMATU


Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Linkedin