Minulé ročníky

2. ročník dotačního programu fajnovy prostor, 2018

PROJEKTY 2018/2019

V roce 2018 byla vyhlášeny výzvy ve dvou vlnách. První příjem přihlášek probíhal od 15.1.2018 do 7.4. 2018. Po vyhodnocení bylo rozhodnuto o vyhlášení druhé výzvy, která probíhala od 25.6. do 7.8.2018. Celkem bylo v roce 2018 podpořeno 18 projektů.

 

1. ročník dotačního programu fajnovy prostor, 2017

PROJEKTY 2017/2018

Dne 25. 1. 2017 vyhlásilo statutární město Ostrava na základě usnesení zastupitelstva města výběrové řízení pro poskytování peněžních prostředků na rok 2017 v oblasti revitalizace veřejného prostoru s termínem podávání žádostí 1. 3. – 1. 5. 2017.

Kontaktní osoba: Ing. Veronika Laryšová, VLARYSOVA@OSTRAVA.CZ, 599 442 561, 727 826 043

POSKYTNUTÉ DOTACE

PREZENTACE

REALIZOVANÉ PROJEKTY 2017/2018

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Linkedin