Krok za krokem

1. Mám skvělý nápad a čas i chuť ho zrealizovat.

2. Mám podporu a podpisy alespoň od 15 osob starších 15 let, kterým na projektu záleží.

3. Jsem přesvědčen, že můj projekt splňuje všechny podmínky a má šanci uspět.

Dotační program Krok za krokem aneb co mě čeká

Výběr vhodného prostoru na realizaci na území statutárního města Ostravy

Jednání se zástupci obvodu města ohledně možnosti realizace projektu v daném místě

Příprava projektu a podkladů pro přihlášku (proklik na přihlášku zatím není aktivní) 15.1-9.4.2018 uznatelné náklady již od 1.1. tudíž od této doby mohou připravovat projekt a podklady

Zapojení veřejnosti do plánování (schůzky, porady, příprava projektu a  dokumentace) – ještě musí dodat min 15 podpisů od těch účastníků

Odeslat přihlášku vyplněnou prostřednictvím online formuláře na webu www.ostrava.cz od 15.1 do 9.4.2018

Odevzdání přihlášky v tištěné verzi a na CD včetně povinných příloh

Posouzení přihlášek a projektů odbornou komisí a následně orgány města

Rozhodnutí o přidělení dotace bude uveřejněno do konce května 2018 na webu www.ostrava.cz

Finanční prostředky budou připsány na účet do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Zapojení veřejnosti do realizace

Fotodokumentace zapojení občanů do plánování a samotné realizace

Evidence  nákladů na realizaci a udržitelnost projektu

Realizace projektu 2018-2019

O projekt se starám min. 2 roky. Dle domluvy a druhu projektu může i Městský obvod, majitel pozemku atd.

Sepsání závěrečné zprávy a doložení fotodokumentace – individuálně se upravuje ve smlouvě podle délky realizace projektu (většinou do konce kalendářního roku, ve kterém je projekt realizován)

 

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Linkedin