Krok za krokem

1. Mám skvělý nápad a čas i chuť ho zrealizovat.

2. Mám podporu a podpisy alespoň od 30 osob starších 15 let, kterým na projektu záleží.

3. Jsem přesvědčen, že můj projekt splňuje všechny podmínky a má šanci uspět.

 

Dotační výzva Krok za krokem aneb, co mě čeká

Výběr vhodného prostoru na realizaci na území statutárního města Ostravy

Jednání se zástupci obvodu města ohledně možnosti realizace projektu v daném místě

Příprava projektu a podkladů pro přihlášku (proklik na přihlášku zatím není aktivní) 13.5. – 15.8. Zapojení veřejnosti do plánování (schůzky, porady, příprava projektu a  dokumentace) – min 30 podpisů od účastníků

Odeslat přihlášku vyplněnou prostřednictvím online formuláře na webu www.ostrava.cz 13. 5. do 15. 8. 2019

Odevzdání přihlášky v tištěné verzi a na USB flash disk, SD paměťové karty, CD, DVD aj. včetně povinných příloh

Posouzení přihlášek a projektů odbornou komisí a následně orgány města

Rozhodnutí o přidělení dotace bude uveřejněno do konce ledna 2020 na webu www.ostrava.cz

Finanční prostředky budou připsány na účet do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Zapojení veřejnosti do realizace

Fotodokumentace zapojení občanů do plánování a samotné realizace

Evidence  nákladů na realizaci a udržitelnost projektu

Realizace projektu únor 2020 – listopad 2020

Vyúčtování dotace do konce prosince 2020

O projekt se starám min. 2 roky. Dle domluvy a druhu projektu může i Městský obvod, majitel pozemku atd.

 

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Linkedin