fajne články

Ostrava pro rodiny v létě

Léto a prázdniny se blíží a s nimi i čas dovolených. Řada Ostravanů i s rodinami vyráží mimo město, aby si užili přírodu, hory či moře. Přesto spousta z nás alespoň část prázdnin zůstává doma a přemýšlí, co s rodinou podniknout.

Konec školního roku přinese jednu z akcí, která se stává pro ostravské léto již tradicí, a sice Festival v ulicích, jenž se tento rok uskuteční v termínu 28. – 29. 6. na Masarykově náměstí, Černé louce a Slezskoostravském hradě. Také letos nabídne zábavu pro celou rodinu v podobě koncertů známých i začínajících interpretů, workshopů, pouličního divadla či sportovních aktivit.

29. 6. se v Landek Parku v Ostravě Petřkovicích uskuteční další ročník Army family day, kde se návštěvníci všech věkových kategorií mohou těšit na zajímavé ukázky schopností české armády. Seznámí se s moderní vojenskou technikou a zbraněmi, nebudou chybět ukázky zásahů vojenských psů či soutěže pro děti. Velkým lákadlem bude také průlet nadzvukových letounů Jas 39 Gripen.

V polovině července ovládne Ostravu Colours of Ostrava. Letos se uskuteční ve dnech 17. – 20. 7. v Dolní oblasti Vítkovice a také zde si svůj program najde celá rodina. Kromě koncertů či divadelních vystoupení je totiž součástí festivalu Family park a dětská scéna, která nabízí koncerty a vystoupení pro děti, prolézačky či další aktivity pro rodiče s dětmi. Nalézt zde lze také vybavený kojící a přebalovací koutek.

Dětskou scénu nabídne také další festival, který se koná v okolí Ostravy, a sice Štěrkovna music open na hlučínské Štěrkovně v polovině prázdnin (25. – 27. 7.). Zóna je letos rozšířena a přinese program v podobě interaktivních her pro děti i dospělé, zábavná vědecká představení Divadla vědy či vystoupení známých youtuberů.

Oblíbeným celoročním cílem ostravských rodin je ZOO Ostrava. Děti se v ní kromě zvířat či několika herních zón s prolézačkami všeho druhu můžou těšit také na některé speciální akce jako například charitativní Běh Zoo Ostrava pro gibony 30. 7.

Další z turisticky zajímavých míst, které si oblíbila řada Ostravanů, je Dolní oblast Vítkovice. Velký svět techniky jehož součástí je Dětský svět, Malý svět techniky U6 jsou otevřeny i o prázdninách a kromě pravidelných expozic nabízejí například také Příměstské tábory. Ve velkém světě techniky se děti vydají za znovuzískáním tajemných předmětů boha Dia, v Malém světě techniky U6 pak zažijí dobrodružství na téma Jumanji: když hra ožívá! Otevřena zůstává rovněž interaktivní výstava Igráček v Malém světě techniky U6.

Příměstské tábory pořádají jednotlivá Střediska volného času i soukromé instituce všeho druhu, které se zaměřují na práci s dětmi či sportovní aktivity. Dle preferencí dítěte tak lze pro něj najít smysluplný program o prázdninách i ve městě. Inspirujte se na našem facebooku @fajnarodina nebo na webu.

Pro rodiny z jihu Ostravy je oblíbeným místem oddechu Bělský les, kde je kromě četných míst pro procházky také poměrně nové dětské hřiště a pískoviště. Děti se zde můžou těšit také na voliéru s lesními ptáky. V centru Ostravy se vyhledávaným místem staly Komenského sady. Na seznam dětských hřišť se podívejte zdeV létě hurá na koupaliště! K největším a nejvyhledávanějším patří Letní koupaliště Ostrava – Poruba, Vodní areál Jih či Vodní svět!!! (Čapkárna).  Akcí a možností, kde může rodina a děti trávit o prázdninách v Ostravě svůj čas, je poměrně hodně a určitě nebyly jmenovány všechny, a tak si zbývá jen vybrat. Další tipy hledejte na denně aktualizované fb stránce @fajnarodina. Na webu fajnarodina.cz v sekci užitečné pro rodiče. (KG)

 

 

 

DALŠÍ ČLÁNKY…

_____________________________________________

 

V manželství výhodněji?!

Život v manželství byl ještě před několika desítkami let v podstatě hlavní možností, jak v naší společnosti legálně založit rodinu, a vlastně dodnes je jedinou institucí, která přináší rodině právní ochranu. Má však život v manželství v dnešní době ještě nějaké další výhody? Nebo je to pouze přežitek dob minulých a současná moderní rodina může žít spokojeně bez této tradiční instituce?

Česká republika patří k tradičně ateistickým zemím, a tak církevní důvody k uzavření manželství zde u většiny lidí narážejí na nezájem. Čím dál více dětí ( v roce 2018 to bylo 49 %) se rodí mimo manželský svazek a ani několik společných potomků není pro mnohé důvodem k uzavření manželství. Partnerství tzv. na psí knížku se stalo standardem, na kterém mnozí oceňují zejména jednoduchost a nekomplikovanost jeho ukončení. Je to ale vždy výhoda? Obecně lze říct, že život v manželství je právně daleko lépe chráněn než soužití nesezdaných párů. Podívejme se na některé z těch důvodů pro manželství. Proč do manželství nevstupovat rozebírat nebudeme.

Daňové výhody

I když společné zdanění manželů již bylo zrušeno, stále vám manželství může přinést jisté daňové zvýhodnění. Tím je zejména speciální sleva na dani z příjmů ve výši 24 840 Kč, kterou může manžel (manželka) uplatnit, pokud roční vlastní příjmy manželky (manžela) v domácnosti nepřesáhnou 68 000 Kč.  Ideální příležitostí, kdy tuto slevu čerpat, je v době rodičovské dovolené jednoho z manželů, jelikož rodičovský příspěvek se do výše příjmu nezapočítává.

V případě podnikání ušetříte ještě více. Rodinní příslušníci se často podílejí na podnikání, čehož lze využít také v daňové oblasti a označit je za tzv. spolupracující osobu. Manžel a manželka pak mají nejvýhodnější status, jelikož je možné na ně převést až 50% příjmů a výdajů (na rozdíl od ostatních, kde to je pouze 30%), maximálně však do výše 540 000 Kč ročně. Toho lze využít k optimalizaci daní když příjmy jednoho z manželů jsou mnohem vyšší než druhého.

Výhodnější postavení v dědickém řízení

Pozice v dědickém řízení je bezesporu jednou z velkých výhod života v manželství. V případě úmrtí je totiž manžel/manželka automaticky zařazen do první skupiny dědiců vedle potomků zesnulého, V případě druha či družky je to až druhá, případně třetí skupina, vždy však až za potomky zesnulého. Zároveň je také třeba dokázat, že žili alespoň rok ve společné domácnosti.

Vdovský důchod

Nárok na vdovský důchod patří také k výhodám, který se týká také pouze manželů. V případě druhů a družek na něj nárok bohužel nevzniká.

Další výhody manželství – společné jmění manželů, hypotéka atd.

Manželství vám poskytne právní ochranu i při ukončení vztahu. V případě rozchodu nemá druh či družka žádné povinnosti vůči tomu druhému, a to i přes společnou domácnost, v které hospodařili. Společné jmění manželů je vázáno na institut manželství, a tak v případě rozvodu dojde ke spravedlivému vypořádání a také případnému výživnému manželky/manžela.

Z pohledu finanční institucí. Oproti manželům nemůžou druhové či družky např. čerpat úvěr ze stavebního spoření, třeba na rekonstrukci, pokud je nemovitost ve vlastnictví druhého z nich, respektive se to neobejde bez náročného vyřizování.

Zdánlivě malicherností je pak také komunikace například na poště, kde vám v případě, že máte manžela/manželku zapsány v občanském průkaze, vydají poštu pro něj určenou.

V zásadě lze říci, že manželství přináší některé finanční výhody a také určitě pojistky, která si uvědomíte až v případě složitějších životních situací. Každý má své životní hodnoty nastaveny jinak a tak záleží opravdu na každém z nás, zda jsou výše uvedené argumenty pro manželství rozhodující. V případě, že se rozhodnete pro manželství nabízíme vám užitečný odkaz – chceme se vzít. (KG)

 

Rodina v centru pozornosti. „FAJNA RODINA“

Co potřebují ostravské rodiny pro spokojený život? Kam směřuje rodičovství v dnešní době a potřebuje vůbec podporu? Na co by se měla Ostrava zaměřit, aby byla městem přátelským rodině, odkud lidé neodcházejí, ale kde naopak žijí rádi?

Ať už se na rodinu díváme z jakéhokoliv úhlu, má ve společnosti své nezastupitelné místo. Vytváří hodnoty (a nejen ty ekonomické), formuje své okolí, vdechuje naší zemi život a zároveň přispívá k její prosperitě. Určitě stojí za to podporovat ji v jejich snahách, aby se mohla spokojeně rozvíjet a naplňovat své poslání. A právě to je úkolem rodinné politiky, kterou se Ostrava rozhodla aktivně realizovat. Proto vznikla koncepce rodinné politiky statutárního města Ostravy. Aby určila směr, kterým se celý proces naplňování prorodinných cílů a opatření bude ubírat.

Stěžejní aktivity rodinné politiky budou směřovat do několika oblastí – ať už půjde o samotnou komunikaci s rodinami, podporu mezigeneračních vazeb a komunitního života, svobodnou volbu rodiny při slaďování rodinného a pracovního života, ale také směrem k preventivním a volnočasovým aktivitám či samotným zdrojům pro podporu života rodin.

Jedním z nejdůležitějších úkolů rodinné politiky na nejbližší období bude komunikace. Je mnoho subjektů, které se rodinnou tematikou zabývají, i aktivit, které se v této oblasti na území města dějí. Některé informace k nám proudí automaticky, k jiným se dostáváme různými oklikami, možná i pozdě. Rodinná politika by v tomto procesu chtěla být nápomocná, mimo jiné například propojením informací užitečných pro rodiny, které přinesou nové webové stránky www.fajnarodina.cz

Neméně důležitým bude také dialog s rodinami. Právě ty by se totiž na směřování rodinné politiky měly podílet. Svými potřebami, názory či nápady. Podněty k tomu, co je nutné řešit a jak lze zlepšit věci kolem. Možností pro sdílení bude hned několik – třeba zmiňovaný web s anketou a napojením na FB profil, informace ve zpravodajích či letáčcích. Potkat se můžeme i na různých prorodinných akcích, které běžně navštěvujete. Tentokrát pod logem „FAJNA RODINA“. (lp)

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Linkedin