Časté dotazy

Nevíte si rady? Má Váš projekt naději na úspěch? Je Vám něco nejasné?

Ještě než nám zavoláte, zkuste se podívat níže, třeba odpověď naleznete tam.

 

Kdy musím projekt odevzdat?

Svůj projektový záměr prosím posílejte do 15.8.2019 zasláním na e-mail fajnovyprostor@ostrava.cz, společně s položkovým rozpočtem.

Co je cílem programu?

Cílem programu je zkvalitnění využívání a estetizace veřejného prostranství s dopadem na zlepšení kvality veřejného života ve městě a s důrazem na zapojení veřejnosti do zlepšování veřejných prostor.

Kdo se může přihlásit?

Fyzická osoba starší 18 let nebo nestátní nezisková organizace.

Jak se mohu přihlásit?

V první fázi zašlete e-mailem (na fajnovyprostor@ostrava.cz) projektový záměr a položkový rozpočet. Do Wordu popíšete svůj nápad dle návodných témat, které jsou v přihlášce uvedeny a k tomu přidáte položkový rozpočet.
Komise bude v prvním kole tyto záměry hodnotit. Do druhého kola pozve ty žadatele, jejichž záměr zaujal a proběhne dialog komise a žadatele. Teprve poté žadatel vyplňuje online přihlášku, dokládá všechny nutné doklady v tištěné podobě.

Jakou maximální částku mohu získat? Musím něco doplácet?

500 000 Kč. Ne, není třeba něco doplácet.

Na co můžu dotaci použít?

Na službu, kterou někdo pro mě vykonal – vyrobení sochy, lavičky či vyhloubení díry na pískoviště, taktéž na zpracování projektové dokumentace, na nákup materiálu,  úpravy terénu či výsadbu květin atd.

Na co nemohu dotaci použít?

Na své vlastní mzdy, na raut či jiné pohoštění, na pokuty, penále, úroky atd.

Kdo mi pomůže s vypracováním projektové dokumentace?

Projektová dokumentace není povinná příloha, také není nutná u všech projektů, záleží na typu a rozsahu projektu. Pokud si nejste jisti, proberte projekt s odborníkem např. se stavařem, architektem atd.

Kde mohu projekt realizovat?

Na území statutárního města Ostravy.

Musím mít trvalé bydliště v Ostravě?

Ne.

Musím do projektu zapojit více osob, nebo ho můžu realizovat sám?

Jednou z podmínek programu je zapojení komunity, což tedy jinými slovy znamená, že je zapotřebí zapojit více osob do realizace, respektive do dílčích prací.

Můžu projekt zrealizovat na soukromém pozemku?

Ano, ale je nutné, aby pozemek byl přístupný každému bez omezení.

Kdo bude o schválení dotace rozhodovat?

Odborná komise, která dá návrh orgánům města a ty následně schválí poskytnutí dotace.

Musím hradit nějaký poplatek za využití/ pronájem veřejného prostoru?

Ne, v obecně závazné vyhlášce č. 8/2017 se ustanovuje výjimka, kdy jsou od poplatku osvobozeny osoby, které užívají veřejné prostranství za účelem realizace projektů financovaných z dotačních programů statutárního města Ostravy.

Musím se starat o následnou údržbu projektu?

Ne, nemusím. Podmínky programu ukládají dvouletou údržbu, kterou můžu po ukončení realizace projektu převést na jinou osobu, např. na majitele pozemku (městský obvod, apod.)

Kdy dostanu peníze na projekt?

Po schválení vašeho projektu dostáváte ihned peníze na účet. Nemusíte čekat až na realizaci a projekt hradit ze svého. Peníze od nás dostanete dopředu.

Jak bude probíhat vyúčtování projektu? Co když se bude konečná částka lišit?

V případě přebytků finančních prostředků se bude dotace krátit a přebývající částku budete muset vrátit. Veškeré náklady je nutné doložit. Nelze zpětně žádat o navýšení dotace. Proto je vhodné nastavit rozpočet s určitou rezervou nebo si nechat poradit od někoho, kdo již má zkušenost.

Musím nějak označit projekt, který jsme vytvořili?

Ano. Grafika cedule je ke stažení zde.

 

Nenašli jste odpověď? Jsme Vám k dispozici:

Veronika Laryšová

+420 599 442 051

vlarysova@ostrava.cz

 

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Linkedin