Časté dotazy

Nevíte si rady? Má Váš projekt naději na úspěch? Je Vám něco nejasné?

Ještě než nám zavoláte, zkuste se podívat níže, třeba odpověď naleznete tam.

 

Kdy musím projekt odevzdat?

Momentálně neprobíhá příjem přihlášek.

Co je cílem programu?

Cílem programu je zkvalitnění využívání a estetizace veřejného prostranství s dopadem na zlepšení kvality veřejného života ve městě a s důrazem na zapojení veřejnosti do zlepšování veřejných prostor.

Kdo se může přihlásit?

Fyzická osoba starší 15 let nebo nestátní nezisková organizace.

Jak se mohu přihlásit?

Stačí vyplnit online přihlášku na (www.ostrava.cz) a dodat vytištěnou přihlášku včetně povinných příloh do 9.4.2018 na adresu Magistrátu města Ostravy.

Jakou maximální částku mohu získat? Musím něco doplácet?

500 000 Kč. Ne, není třeba něco doplácet.

Na co můžu dotaci použít?

Na zaplacení nákladů vzniklých v souvislosti s prováděním projektu nejdříve však 1.1.2018. Na službu, kterou někdo pro mě vykonal – vyrobení sochy, lavičky či vyhloubení díry na pískoviště, taktéž na zpracování projektové dokumentace, na nákup materiálu,  úpravy terénu či výsadbu květin atd.

Na co nemohu dotaci použít?

Na své vlastní mzdy, na raut či jiné pohoštění, na pokuty, penále, úroky atd.

Kdo mi pomůže s vypracováním projektové dokumentace?

Projektová dokumentace není povinná příloha, také není nutná u všech projektů, záleží na typu a rozsahu projektu. Pokud si nejste jisti, proberte projekt s odborníkem např. se stavařem, architektem atd.

Můžu z dotace zrealizovat jednorázovou akci?

Ano, projekt nemusí být pouze investičního charakteru (výstavba, oprava, apod.), může se jednat také o různé aktivity jako například tančírna, food festival, sousedské slavnosti a podobně.

Kde mohu projekt realizovat?

Na území statutárního města Ostravy.

Musím mít trvalé bydliště v Ostravě?

Ne.

Musím do projektu zapojit více osob, nebo ho můžu realizovat sám?

Jednou z podmínek programu je zapojení komunity, což tedy jinými slovy znamená, že je zapotřebí zapojit více osob do realizace, respektive do dílčích prací.

Můžu projekt zrealizovat na soukromém pozemku?

Ano, ale je nutné, aby pozemek byl přístupný každému bez omezení.

Kdo bude o schválení dotace rozhodovat?

Odborná komise, která dá návrh orgánům města a ty následně schválí poskytnutí dotace.

Kdy a jak budou zveřejněny výsledky výběrového řízení?

Na stránkách města www.ostrava.cz  do 15 dnů od rozhodnutí orgánů města.

Musím hradit nějaký poplatek za využití/ pronájem veřejného prostoru?

Ne, v obecně závazné vyhlášce č. 8/2017 se ustanovuje výjimka, kdy jsou od poplatku osvobozeny osoby, které užívají veřejné prostranství za účelem realizace projektů financovaných z dotačních programů statutárního města Ostravy.

Musím se starat o následnou údržbu projektu?

Ne, nemusím. Podmínky programu ukládají dvouletou údržbu, kterou můžu po ukončení realizace projektu převést na jinou osobu, např. na majitele pozemku (městský obvod, apod.)

Kdy dostanu peníze na projekt?

Po schválení vašeho projektu dostáváte ihned peníze na účet. Nemusíte čekat až na realizaci a projekt hradit ze svého. Peníze od nás dostanete dopředu.

Jak bude probíhat vyúčtování projektu? Co když se bude konečná částka lišit?

V případě přebytků finančních prostředků se bude dotace krátit a přebývající částku budete muset vrátit. Veškeré náklady je nutné doložit. Nelze zpětně žádat o navýšení dotace. Proto je vhodné nastavit rozpočet s určitou rezervou nebo si nechat poradit od někoho, kdo již má zkušenost.

Musím nějak označit projekt, který jsme vytvořili?

Ano. Grafika cedule je ke stažení zde.

Nenašli jste odpověď? Jsme Vám k dispozici:

Veronika Laryšová

+420 599 442 051

vlarysova@ostrava.cz

 

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Linkedin